Ergologie

Rechtbanken winnen advies in bij een ergoloog in situaties waarin er een geschil is gerezen over de mate van arbeidsongeschiktheid en de daarmee verbonden aanspraak op vergoeding of uitkering en soms ook -daarmee samenhangend- over de noodzakelijke hulp van derden of verlies aan zelfredzaamheid.

Ik heb ervaring met de uitvoering van ergologische expertises in het kader van de wetgeving op de arbeidsongevallen, beroepszieken, aansprakelijkheidsrecht (gemeen recht), ziekte- en invaliditeitsverzekering, tegemoetkomingen aan gehandicapten, Vlaamse zorgverzekering (Bel-schaal), alsook in de contractuele sfeer (verzekering gewaarborgd inkomen).