Onpartijdigheid

Uit principe aanvaard ik enkel opdrachten van rechtbanken, van geneesheren die aangesteld zijn als gerechtsdeskundige of geneesheren die optreden in het kader van een minnelijke medische expertise.

Als een belangenconflict zou kunnen rijzen, zal ik de opdrachtgever daarvan in kennis stellen en in voorkomend geval de opdracht weigeren.

Ik gedraag mij naar de gedragsregels van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen.

Ik leef de privacywetgeving na en besteed grote aandacht aan de behandeling van bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.