Arbeidsdeskundige

Het beroep van arbeidsdeskundige is in Nederland ontstaan. De geschiedenis van het beroep is geschetst in dit artikel. Ik ben één van de weinige Belgische  arbeidsdeskundigen.

De arbeidsdeskundige is de persoon die belast is met de beoordeling van de mate van arbeids(on)geschiktheid en re-integratie van personen met een beperking.

Het is een specialist in het domein van mens, werk en inkomen en weegt de eisen van arbeid af aan de draagkracht van een persoon.

Hij is op de hoogte van het functioneren van mensen in een beroep en weet tot welke beperkingen diverse aandoeningen aanleiding kunnen geven. Tegelijkertijd weet hij welke eisen taken en functies aan mensen stellen, wat de gevolgen zijn als iemands verdiencapaciteit aangetast wordt.

Dit stelt de arbeidsdeskundige in staat op individueel niveau de disbalans tussen mens, werk en inkomen te beoordelen en arbeidsongeschiktheid te schatten.