Rekenservice huishoudelijke ongeschiktheid

U kan beroep doen op mij om een snelle berekening te krijgen van de huishoudelijke ongeschiktheid van een persoon.

Hoe werkt dit ?

De principes en handleiding van de Schaal voor Huishoudelijke Ongeschiktheid kan u terugvinden in de publicatie die u hier kan downloaden.

Met behulp van het PDF formulier, dat u hier kan downloaden,  kan u een inschatting maken van de ongeschiktheid voor verschillende huishoudelijke taken.

Het ingevulde formulier kan u mij digitaal terug aanleveren op het mailadres dat op het formulier is vermeld.

De kosten per berekening en de betalingswijze vindt u ook terug op het formulier.

Na ontvangst van uw betaling, bereken ik met behulp van een rekenprogramma de huishoudelijke ongeschiktheid, rekening gehouden met de meest recente statistische gegevens m.b.t. de tijd die gemiddeld aan de verschillende huishoudelijke activiteiten besteed wordt.

De berekening wordt in de vorm van een PDF document terugbezorgd.

Behalve in vakantieperiodes, ontvangt u de berekening in principe binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling.

Ik garandeer dat alle gegevens die aan mij worden aangeleverd vertrouwelijk worden behandeld.

Opmerkingen

  • vul het formulier volledig in na de scoringshulp en/of de publicatie te hebben gelezen
  • de uitkomst van de berekening wordt natuurlijk sterk beïnvloed door de inschaling van de ongeschiktheid voor elk van de huishoudelijke taken. De inschattingen van een leek kunnen afwijken van de inschatting door een arbeidsdeskundige.
  • zoals toegelicht wordt in de publicatie, wordt de berekening van de huishoudelijke ongeschiktheid gebaseerd op de gemiddelde tijd die mannen en vrouwen in hun leven besteden aan de verschillende huishoudelijke taken.
  • Ik beschik over voldoende andere data. Op verzoek kan ik berekeningen maken die toegesneden zijn op de specifieke situatie (leeftijd, geslacht, gezinssituatie, …)
  • voor vragen kan u contact opnemen met mij via het contactformulier van mijn website.