Economische ongeschiktheid

Aansluitend op een medische expertise, kan een ergoloog worden aangesteld om als domeindeskundige de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen. Daarbij gaat het om de raming van de blijvende vermindering van het verdienvermogen.