Disclaimer

Website disclaimer

Alhoewel deze site met zorg werd samengesteld, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van deze site of delen daarvan maken een inbreuk uit op intellectuele rechten.

Voor gebruik van de content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden gevraagd.

 

E-mail disclaimer

De informatie van e-mails is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar mij direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Ik sta noch in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Alhoewel ik alles in het werk stel om virussen te vermijden, kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor de overdracht van virussen of de wijziging van berichten door derden.