Ergologie

Rechtbanken winnen advies in bij een ergoloog in situaties waarin er een geschil is gerezen over de mate van blijvende (economische) arbeidsongeschiktheid, huishoudelijke ongeschiktheid en soms ook over de noodzakelijke hulp van derden.

Ik heb ervaring met de uitvoering van ergologische expertises in het kader van de wetgeving op de arbeidsongevallen, beroepszieken, aansprakelijkheidsrecht (gemeen recht), ziekte- en invaliditeitsverzekering, tegemoetkomingen aan gehandicapten, Vlaamse zorgverzekering, alsook in de contractuele sfeer (verzekering gewaarborgd inkomen).