Onpartijdigheid

Uit principe aanvaard ik enkel opdrachten van rechtbanken, van geneesheren die aangesteld zijn als gerechtsdeskundige of van geneesheren die optreden in het kader van een minnelijke medische expertise.

Als een belangenconflict zou kunnen rijzen, zal ik de opdrachtgever daarvan in kennis stellen en in voorkomend geval de opdracht weigeren.

Ik respecteer de gedragsregels van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen.

Opdrachten worden uitgevoerd met naleving van de Beroepsnorm Arbeidsdeskundige.

Ik leef de privacywetgeving na en besteed grote aandacht aan de behandeling van bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.