Ergologisch onderzoek

Een ergologisch onderzoek zal steeds een interview omvatten. In dit gesprek wordt uitvoerig ingegaan op studies, beroepsloopbaan en gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid.

Dikwijls zal de ergoloog ook tests afnemen. Deze dienen om capaciteiten en beperkingen in kaart te brengen. Welke tests worden afgenomen, hangt af van de vraag die aan de ergoloog wordt gesteld. Het kan gaan om fysieke of mentale proeven.

Het ergologisch onderzoek kan een halve dag in beslag nemen en vereist enkel een goede medewerking.

Om het zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt aan de persoon, die zal worden onderzocht, gevraagd om een vragenlijst ingevuld terug te zenden. Partijen wordt gevraagd tijdig alle relevante dossierstukken te bezorgen.

Als het gaat om een onderzoek in opdracht van de rechtbank, zal aan alle partijen een voorlopig advies (voorverslag) worden toegezonden, waarop zij opmerkingen kunnen formuleren.